2016-01-27 (Onsdag)

Idag lärde jag mig, att:

Idag är det många som intresserat följer med vad som händer i vårt kosmos. Många känner till Stephen Hawking och hans teorier om svarta hål, men visste ni att det redan i början på 1900-talet fanns en svensk som hörde till de stora inom astronomin?

Han hette Knut Lundmark, föddes i Älvsbyn i Norrbotten år 1889, och studerade vid Uppsala universitet, där han dokterade i astrofysik, på en avhandling om Andromedagalaxen. Han blev så småningom professor vid Lunds universitet, där han också var flitigt engagerad i olika populärvetenskapliga sammanhang. Under långa tider verkade han också vid olika observatorier i USA.

Hans största bidrag till astronomin, publicerat redan 1930, men avslöjat först under 2015, var att det i universum fanns mycken “mörk materia” som vi inte kunde förklara då, och det gäller faktiskt fortfarande. Och det var Knut som först postulerade att universum befinner sig i expansion, fem år innan Edwin Hubble.

KBL

Knut och Birgitta Lundmark. Foto: Norrbottens Museum

Knut och hans fru Birgitta brevväxlade mycket och ömsint under alla år som de var åtskilda av hans forskningsarbeten, och i radioprogrammet Släktband som sändes den 25 januari omtalas deras brevsamling, se referens 4 nedan, väl värt att lyssna på! Karin Tjernström på Norrbottens Museum rekommenderar också ett SR-program från 1948, där Harry Martinsson och Knut Lundmark samtalar om universum, referens 5 nedan.

… Slut för idag, tack för idag!

(This post in Swedish deals with the Swedish astronomer Knut Lundmark, the first scientist to propose the existence of dark materia and that the universe is expanding.)

Refs.:

1: Knut Lundmark på Wikipedia

2: Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe om Knut Lundmark

3: Lundaprofessorn som upptäckte den mörka materian

4: Kärleksbrev i våra arkiv

5: Samtal om universum med Harry Martinson

+: What did you learn in school today ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.