2016-02-02 (Tisdag)

Idag vill jag åter minnas, att:

I skolan lärde vi oss att elektriska kretsar kan beskrivas med hjälp av Ohms lag. En elektrisk ström genereras av en spänningskälla och på vägen till att sluta kretsen träffar den på ett antal motstånd. För att skräddarsy kretsen kan vi variera värdena på spänning och resistans (motstånd) och beroende på hur vi kopplar ihop motstånden så får vi en viss ström som cirkulerar i kretsen.

Kopplingsalternativ

Två grundalternativ till en elektrisk koppling, seriekoppling (till vänster) och parallellkoppling (till höger)

Hopkopplingen av motstånden kan göras på två olika sätt, serie- och parallellkoppling. Ju större resistansvärden vi kopplar ihop i serie, desto mindre blir strömmen som passerar genom motstånden. Men om vi istället gör en parallellkoppling så minskar vi den resulterande resistansen och följaktligen ökar vi strömmen.

Men varför då denna lektion i elektrisk kretsteori? Jo, visserligen är det naturligt för en elektroingenjör som jag att ta hjälp av herr Ohm, men framför allt så tycker jag att det passar mycket väl in för att illustrera hur man skulle kunna lösa problemet med att inrätta höghastighetståg för de olika intressenter som önskar att tåget skall stanna just i deras stad.

Om vi först tittar på den södra länken, så har de två huvudalternativen varit att dra järnvägen genom antingen Värnamo eller Växjö. Utan att behöva framstå som partisk i frågan, så är naturligtvis Värnamo det naturliga valet, då vägen däröver är kortare än över Växjö. För att tillfredsställa Växjö, Karlskrona, Kalmar, m.fl. skulle man kunna göra en parallellkoppling med Malmö-Värnamo-Tranås, men denna anknytning borde i så fall inte starta i Malmö utan i Karlskrona och ansluta sig till huvudlinjen i Tranås.

Om vi sedan tittar på den västra länken, så är det uppenbart att Göteborg, Borås och Jönköping måste ligga på huvudlinjen, men exakt vilja mellanliggande orter som man borde stanna i, t.ex. Mölnlycke eller Bollebygd, är en fråga om seriekoppling. Ju fler orter (motstånd), desto lägre hastighet (ström) och längre tid.

Mitt tips är att den södra länken inte blir antingen en linje 1 eller linje 2, utan istället en linje 3, (minns ni kärnkraftsomröstningen 1980 ?), en kompromiss där både Värnamo och Växjö blir nöjda. Om vi skall uppnå målet om fossilfria bränslen år 2050 kanske det måste till. Om bara den politiska viljan finns, så ska nog pengarna också kunna skakas fram. Den västra länken behöver kompletteras med något alternativ som tillfredsställer också de orter som inte blir uttagna för huvudlinjen.

… Slut för idag, tack för idag!

(This post in Swedish uses Ohm’s Law to analyze the options for a highspeed train in the Western and Southern parts of Sweden.)

Refs.:

1: Ohms lag

2: Seriekoppling

3: Parallellkoppling

4: En ny generation järnväg

5: Ekot Kvart i fem 1 februari 2016

6: Ingen station i Ulricehamn och Bollebygd men i Borås

7: Borås chockat av järnvägsbud

+: What did you learn in school today ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.