2016-05-29 (Söndag)

Idag lärde jag mig, att:

Den stora partikelreaktorn Large Hadron Collider (LHC) vid Cern i Schweiz fortsätter att producera intressanta resultat, som kanske kan komma att visa sig väl så viktiga som bekräftelsen av Higgspartikeln i juli 2012.

Efter en uppgradering så kan LHC nu åstadkomma ännu högre energinivåer och nu har det observerats något som man ännu inte vet vad det kan vara. Om man kan repetera resultaten så kan man också kan komma närmare på spåren om vad denna partikel är för något. Kanske är det den första partikeln i en ny grupp av tunga partiklar, eller är det en slags ny Higgsliknande partikel, 6 gånger så tung som den tidigare? Lyssna på Vetandets värld, referens 1 nedan, och läs mer i Chalmersartikeln i referens 2.

LHC

En bild på Atlas-detektorn, som registrerar och mäter de partiklar som genereras i den 27 km långa Large Hadron Collider, lokaliserad på gränsen mellan Schweiz och Frankrike.

På onsdags i nästa vecka, 2016-06-01, är det så dags att inviga världens längsta järnvägstunnel, Gotthardstunneln. Det rör sig egentligen om två parallella tunnlar på hela 57 km vardera som har byggts under 17 år mellan Schweiz och Italien. Invigningen kommer att förrättas av invånarna i byarna i tunnelns ändpunkter som kommer att närvara på de två tåg som samtidigt kommer att färdas genom tunnlarna i motsatta riktningar. Lyssna till historien på Vetandets värld, referens nummer 3 nedan.

Gotthard

Den nya Gotthardtunneln har sina portaler vid Alpernas fot. Foto: Mats Carlsson-Lenart

… Slut för idag, tack för idag !

Refs.:

1: Partikeln som kan förändra fysiken

2: Hints of unknown elementary particle explained using Swedish theory

3: Världens längsta järnvägstunnel går under Alperna

+: What did you learn in school today ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.